Cenník

1) Sha’ ar Haracha

 

Základná cena: 42 Eur/skupina

Študenti*:35 Eur/skupina

Pracovné dopoludnie**: 35 Eur/skupina

* Identifikácia študenta - žiak ZŠ, žiak SŠ, študent VŠ (preukazy: žiacka knižka, študentský preukaz, ISIC, Euro 26, ITIC)
** Pondelok - piatok, 10:00 - 12:00 - “V zdravom tele, zdravý duch, aj dopoludnia”

Odporúčaný počet ľudí v skupine: 2 - 5 osôb. 

 

2) Bulvár

1,50 EUR za žiaka (bez nás)***

2,50 EUR za žiaka (s nami)****

*** "bez nás" - tzn. my zabezpečíme podklady a pomôcky, vysvetlíme zodpovednej osobe (učiteľovi) postup, ZO si to sama ošéfuje
**** "s nami" - šéfujeme my :)