Bulvár

 "Na začiatku bolo slovo a zo slova vznikli noviny....."

 • hra je určená pre školy,
 • žiaci sa dozvedajú nové a zaujímavé informácie o slovenských osobnostiach, riešia logické a zábavné hry a učia sa pracovať v tíme,
 • tímy súperia o prvenstvo s ostatnými skupinami,
 • všetky pomôcky (noviny, hárky na zapisovanie bodov a výsledkov, kvíz, kľúč správnych odpovedí, postup pre zodpovednú osobu) vám poskytneme my,
 • o najlepší čas môžu medzi sebou súperiť žiaci v rámci tried, jednotlivé triedy medzi sebou, prípadne sa dá dohodnúť aj súťaž medzi školami.

"Ako to funguje?"

 • trieda sa rozdelí do troch skupín,
 • každá skupina dostane noviny Bulvár,
 • každá strana novín je venovaná slávnej osobnosti, prípadne historickej budove v Žiline,
 • úlohou skupiny je čo najrýchlejšie vyriešiť úlohy na danej strane a prísť na to, kto je ďalšia osobnosť a na aké miesto sa má celá trieda dostať.
 • týmto spôsobom sa celá trieda premiestňuje po centre mesta,
 • zodpovedná osoba má bodovaciu tabuľku, do ktorej zapisuje body,
 • na konci cesty čaká triedu malý kvíz zložený z otázok týkajúcich sa informácií z novín,
 • zodpovedná osoba má kvíz pripravený spolu s hárkom, v ktorom boduje odpovede jednotlivých skupín.